Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  provozovaném : Viliam Švehla – www.eroticke-pralinky.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Viliam Švehla zapsaný v živnostenském rejstříku v Prahe 2 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Dodací podmínky

Prodávajícím se rozumí :

Viliam Švehla – www.eroticke-pralinky.cz

Americká 6

120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 75442698

Neplátce DPH

 

Obecné informace

1. Veškeré podané objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ.

2. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

3. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem

4. Min. hodnota objednávky není stanovena.

5. Poštovné a balné bude účtováno dle způsobu dopravy.

6. Dodací lhůta: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky

7. Zákazník obdrží zásilku dobírkou společně s přiloženou fakturou - daňovým dokladem. Případně je možno zvolit platbu předem na fakturu a uhradit zboží převodem před jeho dodáním. Jiný způsob úhrady…

8. Při všech objednávkách nad 3000,- Kč je požadována platba předem na účet

 

Záruční podmínky

1. Na každém výrobku je uvedena doba použitelnosti.

2. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- neodbornou manipulací se zbožím
- mechanickým poškozením nebo opotřebením
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
- jinými vnějšími vlivy ( např. teplotou )

4. Délka záruky
Standardní záruční lhůtou se rozumí datum mezní spotřeby vyznačené na každém výrobku.

5. Při reklamaci výrobku musí zákazník poslat zpět reklamovaný výrobek s uvedením vady a doložit datum zakoupení zboží kopií faktury. Reklamace zjevných vad a množství uplatní kupujicí do 10 dnů od data dodání zboží.

6. Adresa pro reklamace: Viliam švehla – Eroticke pralinky , Americká 6,  120 00 Praha 2 - Vinohrady

7. V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.40/1964 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.513/1991 Sb. - Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.

7. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaných výrobků podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vlastní vinou kupujícího při nesprávném zacházení nebo skladování, či manipulaci a přepravě.

9.Podmínky pro vrácení peněz :


   1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
   2. Zákazník musí zásilku odeslat do 10 dní po obdržení zboží.
   3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
   4. Zákazníkovi vracíme pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné!
   5. Zákazník musí zboží vrátit pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou
přijaty, protože prodávající nemá možnost zkontrolovat, zda je zboží skutečně neporušené a v pořádku.

 

10. Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodávajícího.

V případech, kdy jste obdrželi, zjistili že :
    1. zboží je poškozené
    2. zboží došlo nekompletní - pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena.
    3. došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího)

můžete tyto zásilky reklamovat.

Postup a místo uplatnění reklamace

1. Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět.


2. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované, vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

3. Reklamaci uplatněte na adrese firmy: Viliam švehla – Eroticke pralinky , Americká 6,  120 00 Praha 2 - Vinohrady

4. O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.


Viliam Švehla – www.eroticke-pralinky.cz